fbpx

Începând 1 octombrie 2021, majoritatea cetățenilor Uniunii Europene (UE), ai Spațiului Economic European (SEE) și ai Elveției vor avea nevoie de un pașaport valabil pentru a intra în Regatul Unit, cu excepția cazului în care:

✔️ s-au înregistrat sau se află în procesul de înregistrare a statutului de rezident („Settled status”/„Pre-Settled Status”) în cadrul EU Settlement Scheme;
✔️ au drepturile protejate în temeiul Acordurilor privind Drepturile Cetățenilor.

Odată cu schimbările ce intră în vigoare astăzi, cărțile de identitate nu vor mai fi acceptate pentru călătorii în Marea Britanie, cu excepția cazurilor mai sus menționate. Oricine călătorește în Regatul Unit va

avea nevoie de un pașaport valid pentru a intra pe teritoriul britanic.

ℹ Aflați mai multe detalii accesând link-ul
➡ https://www.gov.uk/…/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-… sau scanând codul QR de mai jos.

 

 

As of 1 October 2021, most citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland will need a valid passport to enter the United Kingdom, unless:

✔️ have registered or are in the process of registering resident status (“Settled status” / “Pre-Settled Status”) within the EU Settlement Scheme;

✔️ have their rights protected under the Agreements on Citizens’ Rights.

With the changes coming into force today, ID cards will no longer be accepted for travel to the UK, except in the cases mentioned above. Anyone traveling to the UK will

he needed a valid passport to enter British territory.

ℹ Find out more details by accessing the link

https://www.gov.uk/…/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-… or by scanning the QR code below.