Stimați Colaboratori,
Vă prezint în acest buletin nouățile recente, aprobate prin mai multe acte normative;

REZUMAT

  • Acordarea indemnizațiilor de somaj tehnic, de care beneficiază salariații și alți profesioniști, se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență – 15 mai 2020 – și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.
  • Impozitul pe profit. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat.
  • Termenul de depunere a declarației unice a fost extins până la data de 30 iunie 2020 inclusiv (de la data de 25 mai).
  • Acordarea unor bonificații în cazul impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.
  • Începând cu luna iunie 2020, angajatorii persoane juridice vor datora contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice pe perioada suspendării din funcție a acestora, la o bază de calcul reprezentată de salariul minim.

Pentru mai multe informații, accesați întregul document.