Măsuri de susținere a IMM-urilor;
Neplata accesoriilor obligațiilor fiscale, suspendarea/neînceperea unor proceduri;
Prorogarea unor termene de plată
Facilități la plata împrumuturilor acordate de către Ministerul Finanțelor Publice;
Facilități în domeniul relațiilor de muncă;
Prevederi legate de șomajul tehnic.

Joi, 26 martie 2020 la 10:00 – 11:00 UTC+02