Data: 28 aprilie 2020

Ora: 11.00

EY România are plăcerea să vă invite la lansarea unei serii de seminarii online având în centru aspecte de interes din domeniul taxelor indirecte.

În cadrul primei sesiuni, vor fi dezbătute aspecte de TVA care pot influența fluxul de numerar al societății, problematica rambursării de TVA și derularea inspecțiilor de TVA în general, dar și în perioada stării de urgență instituite în România.

Temele pe care le vom dezbate sunt următoarele:

 • Soluții de TVA pentru optimizarea fluxului de numerar
 • achiziții locale versus achiziții intracomunitare de bunuri
 • achiziții de servicii de la prestatori români versus achiziții de servicii de la prestatori nestabiliți în România
 • importul scutit de TVA urmat de o livrare intracomunitară de bunuri
 • certificatul de amânare la plata TVA în vamă (inclusiv vămuirea la domiciliu și operatorul economic autorizat)
 • ajustarea bazei de impozitare pentru creanțe neîncasate
 • Aspecte generale privind rambursarea TVA (contribuabili mari și mijlocii, contribuabili mici)
 • Regimul special de rambursare a TVA pentru exportatori
 • Rambursarea TVA în perioada stării de urgență
 • Derularea inspecțiilor de TVA în perioada stării de urgență, inspecții de TVA la distanță
 • Pregătirea pentru inspecția de TVA

Lectori:

 • Ioana Iorgulescu – Partener Asociat, Taxe Indirecte
 • Cristina Galin – Manager Senior, Taxe Indirecte
 • Nina Sava – Manager Senior, Taxe Indirecte
 • Cătălina Cambei – Manager, Taxe Indirecte

Prezentările și discuțiile se vor desfășura în limba română. În timpul webinarului, vom avea un chat live prin intermediul căruia veți avea posibilitatea de a adresa întrebări.

Participarea este gratuită și se face pe baza confirmării înregistrării, iar pentru mai multe informații organizatorice, persoana de contact este Mădălina Coman (madalina.coman@ro.ey.com).