Suntem o firmăde pazășiprotecțiecare îșidesfasoarăactivitateaînconformitatecu Legeanr. 333/2003șiHG 301/2012(republicată), avândo experiențăde 12 aniînacestdomeniu.
Desfășurămactivitățide pazășiprotecțieatâtînBucurești-Ilfovcâtșila nivelnational, fiindprezențiînpeste15 judeteale României, agențide pazăcalificați, conform legislațieiînvigoare.
În funcție de particularitățile fiecarui obiectiv, de atribuțiile agentului de pază cât și de programul de lucru, potențialii noștri clienți vor primi o ofertă personalizată privind tariful.

Pentru mai multe informații, accesați acest link.